Pod pojmem spotřebitelské úvěry jsou dnes myšleny všechny úvěry, které jsou určeny fyzickým osobám (nepodnikatelským subjektům) na jejich různé potřeby. V často používané terminologii jde především o úvěry, které jsou na různé krátkodobé, tzv. spotřební věci, a nebo hotovostní úvěry bez určení účelu použití. Na spotřebitelský úvěr si můžete koupit auto, pračku, ledničku, televizi, dovolenou, apod.  Tento typ úvěrů mívá úrokovou sazbu podstatně vyšší, než jakou má hypotéka. I když se tímto úvěrem financují méně nákladné věci, než jsou třeba nemovitosti, tak se určitě vyplatí dobře porovnat jednotlivé produkty. Rozdíly mezi jednotlivými spotřebitelskými úvěry u různých institucí jsou obrovské. Špatným výběrem dokáží klienti prodělat velké sumy peněz, naopak dobrým výběrem mohou významně ušetřit.

U spotřebitelských úvěrů je důležitý ukazatel RPSN. Tento ukazatel označuje roční procentní sazbu nákladů. RPSN v sobě zahrnuje nejen roční úrokovou sazbu, ale i veškeré náklady, které musí klient v souvislosti s úvěrem zaplatit.  Porovnáním pomocí tohoto ukazatele se u jednotlivých produktů ukáže, který produkt je levnější.

Kromě samotného ukazatele RPSN je důležité porovnat i možnosti předčasného splacení, možnosti neplnění smlouvy (sankční pokuty, případně prodej věci, na kterou byl úvěr poskytnutý apod.), nebo nějaká další ustanovení a možnosti.

Oblast spotřebitelských úvěrů je podobně široká a málo přehledná, jako je oblast hypotečních úvěrů. Pomůžeme Vám se v ní orientovat, zbavit se špatných a drahých spotřebitelských úvěrů,  a nahradit je výhodnějšími. Možností je tzv. konsolidace půjček nebo jejich refinancování. Podmínky se mohou v jednotlivých bankách lišit a ne vždy platí, že klient dostane úvěr za líbivý úrok z reklamního letáku.

Našimi partnery pro oblast spotřebitelských úvěrů jsou především banky. Bankovní úvěry mívají přehlednější pravidla a zpravidla i nižší úrokovou sazbu, než poskytují nebankovní instituce.

Je možné si půjčit:

  • Účelový spotřebitelský úvěr – existují zvýhodněné úvěry na vybavení domácnosti, úvěry na koupi auta, úvěry na studium apod.
  • Bez udání důvodu – jedná se o hotovostní úvěr na cokoliv
  • Konsolidace půjček – několik úvěrů se spojí do jednoho nového, který má levnější úrok, případně i nižší ostatní náklady a celkově tak klient za stejnou dobu splatnosti zaplatí méně, a nebo dokonce si zkrátí dobu splatnosti a o to více ušetří. Kromě úspory je i splácení přehlednější. Nižší měsíční splátka pomůže vytvořit prostor pro tvorbu finanční rezervy
  • Refinancování – nahrazení starého úvěru s horšími parametry novým úvěrem, který je výhodnější a má lepší RPSN. Opět může nižší měsíční splátka pomoci vytvořit potřebnou finanční rezervu

Naším cílem je omezit u klientů nevýhodné spotřebitelské úvěry a nahradit je zdravějšími. Uvědomujeme si, že nejlepší spotřebitelský úvěr je žádný spotřebitelský úvěr.