Je možné, že v životě nastanou situace, kdy nestačí mít jen našetřené peníze. Nikdo z nás si žádné negativní chvíle nepřeje, ale jak říká staré české přísloví: „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.“ Bohužel stávají se situace, které mohou znamenat pro rodinu finanční katastrofu. Může to být dlouhodobá pracovní neschopnost, vážná nemoc, požár nemovitosti, přírodní katastrofa apod. Je řada rizik, proti kterým se může člověk zabezpečit tím, že se na tyto rizika pojistí. Pojistné produkty jsou takové finanční produkty, které přinášejí finanční prostředky právě ve chvíli, kdy tato rizika přijdou.

Spolupracujeme se všemi významnými pojišťovnami, a máme zkušenosti ve všech oblastech pojistného trhu:

 • Životní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění dlouhodobě pracovní neschopnosti
 • Pojištění odpovědnosti za újmu třetím osobám
 • Pojištění nemovitosti, domácnosti
 • Havarijní pojištění a povinné zákonné pojištění automobilů
 • Speciální produkty

Můžeme Vám porovnat více řešení, vysvětlíme Vám jednotlivé produkty a doporučíme Vám taková pojištění, která budou odpovídat Vašim požadavkům a představám. Primárně je důležité, aby pojištění splňovalo svůj účel, a klient se pojišťoval na to, co potřebuje. Poradíme Vám v těchto otázkách a rozebereme s Vámi, kde leží priority, co je nutné řešit a co může počkat nebo se přidat později.

U všech pojistných produktů je důležité:

 • aby byl klient seznámen nejen s výhodami, ale znal též různé výjimky a omezení, která jsou zanesena většinou v pojistných podmínkách či různých zvláštních ustanoveních.
 • správně nastavit pojištěná rizika (tj. rozhodnutí, na co se pojistit a proč)
 • správně nastavit pojistné částky (tj. rozhodnutí, na kolik se pojistit a proč)
 • dobře porovnat, co se porovnat dá, aby měl klient jistotu, že platí pojistné ve správné výši

Také je důležité se zaměřit na aktualizaci svých pojistných smluv, neboť zastaralé pojistné částky či pojistné podmínky mohou způsobit nepříjemné překvapení, bohužel zpravidla ve chvíli, kdy dojde k pojistné události a náprava již není možná.

Právě my Vám dokážeme poradit, která smlouva je výhodná a byla  by velká škoda ji rušit, protože již obdobná sjednat nepůjde; na druhou stranu poradíme,  kterou smlouvou získáte výhodnější podmínky a možná dokážete i ušetřit na pojistném. Máme kontinuální přehled o vývoji pojistného trhu v ČR, a tak můžeme analyzovat různé produkty u většiny pojišťoven.