Mezi rodinné finance patří nejen sjednání různých produktů, ale i neustálá péče o ně. Jsou lidé, kteří se nespokojí pouze s tím, co mají, ale různě plánují, chtějí porozumět tomu, co se děje okolo nich, ať už ze zvědavosti, nebo se o to opravdu zajímají.

  • Můžeme posoudit skladbu Vašich stávajících produktů, navrhnout změny podle toho, jakým směrem se ubírají Vaše plány či cíle. Říká se tomu finanční plánování.
  • Můžeme pomoci Vašim dětem na startu jejich osamostatnění se nastavit si správně svůj rozpočet a pracovat na tom, aby se jejich finance ubíraly správným směrem
  • Pomůžeme při náhlých životních změnách rozebrat, co je z finančního pohledu důležité a je nutné upravit či vyřešit
  • Existují různé zajímavé semináře, přednášky a konference, pokud byste se chtěli některých zúčastnit, pomůžeme Vám zajistit vstupenky. V Novinkách Vás budeme průběžně informovat o pořádaných akcích.

Dlouholeté zkušenosti nám umožňují posoudit situaci s nadhledem.


„Lidé se starají tisíckrát více o to,
aby získali bohatství,
než aby vzdělali svůj rozum a své srdce,
ačkoliv je pro lidské štěstí nepochybně důležitější,
co člověk je, než co člověk má.“

Arthur Schopenhauer
Německý filozof

„Je pravda, že méně někdy bývá více.
U peněz to však neplatí.“

Ing. Lech Przeczek
Český spisovatel a básník