Dostatek peněžních prostředků a realistický finanční plán společně s nápaditým obchodním záměrem jsou základem každého úspěšného obchodu. Nebudeme nahrazovat Vašeho ekonoma, účetního ani řízení cash flow procesů. Můžeme však pomoci s výběrem financování Vašeho podnikání, rozvoje nebo nových investičních příležitostí.

Zajistíme Vám různé možnosti financování:

 • Provozní úvěry
 • Investiční úvěry
 • Možnost zajištění bankovních úvěrů různými zárukami – například od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s.
 • Speciální možnosti a produkty

Každé podnikání přináší i určitá rizika, která mohou poškodit, ohrozit nebo dokonce úplně ochromit podnikatele nebo firmu. Existují pojistné produkty, které si můžete sjednat a budete tak před možnými riziky ochráněni:

 • Živelní pojištění včetně pojištění přírodních katastrof
 • Škody vzniklé odcizením a vandalismem
 • Pojištění přepravy nákladu
 • Pojištění strojních a elektronických rizik
 • Pojištění odpovědnosti za vadný výrobek
 • Pojištění nestátních zdravotnických zařízení
 • Pojištění finančních rizik
 • Pojištění vozového parku a flotil
 • Pojištění odpovědnosti v zemědělství
 • Pojištění odpovědnosti za újmu v různých profesí
 • Pojištění odpovědnosti při pořádání různých kulturních akcí
 • Speciální produkty na míru

Připravíme Vám nabídku podle Vašich potřeb a požadavků.