Pořízení vlastního bydlení je důležitým okamžikem pro každého z nás. Naší snahou je co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit mnohdy velmi administrativně náročné vyřízení hypotéky. Výhodou hypotéky je v současné době nejen příznivý úrok, ale i možnost odečítání úroků z hypotéky z daní.

Co zajišťujeme:

 • Důkladnou analýzu klientových potřeb a doporučení řešení
 • Plný servis týkající se hypoték (na bydlení, bez udání účelu)
 • Sepsání žádosti o hypoteční úvěr u banky, která bude vyhovovat požadavkům a představám klienta o svém financování, s ohledem na výhodnost, rychlost vyřízení i nízké náklady
 • Jednání s bankou, zajištění potřebných dokumentů (list vlastnictví, odhad, popř. kupní smlouvu, svěřeneckou smlouvu, pojištění nemovitosti, atd….)
 • Možnost koordinace nově vzniklých požadavků s ostatními subjekty (např. zajištění  služeb geodetů pro nové geometrické plány, vyhotovení smluv o věcných břemenech apod.)
 • Dohled nad splněním podmínek čerpání u smlouvy o hypotečním úvěru, spolupráce s katastrálním úřadem (podání zástavních smluv, kupních či ostatních smluv, atd. )
 • Zajišťování splnění dodatečných podmínek hypotéky na základě smlouvy o hypotečním úvěru

Hypoteční úvěry  dělíme na:

 • Účelové – takový hypoteční úvěr má jasně daný účel – tedy konkrétní nemovitost nebo pozemek, které chce klient koupit, rekonstruovat, nově stavět nebo refinancovat starý úvěr. Tento úvěr musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Může být na vlastní bydlení, na nemovitosti sloužící k rekreaci, a nebo nemovitosti sloužící k pronájmu.
 • Neúčelové – tzv. americká hypotéka, tento úvěr je též zajištěný zástavním právem k nemovitosti, ale půjčené peníze lze použít na cokoli.
 • Refinancování – jedná se o splacení stávajícího hypotečního úvěru u stávající banky úvěrem novým u jiné banky za výhodnějších podmínek, než které je schopna stávající banka poskytnout. Refinancování se může týkat jak účelových, tak i neúčelových hypoték
 • Speciální produkty – individuálně nastavený produkt. Posoudíme, je-li možné zařídit různé výjimky.

Zvláštní skupinou jsou úvěry poskytované stavebními spořitelnami:

 • Slouží pro financování potřeb spojených pouze s účelem bydlení (nikoli rekreační nemovitosti, chaty apod.)
 • Mohou být zajištěné zástavním právem k nemovitosti, ale i pouze ručitelem či bez zajištění
 • Mohou využít naspořených prostředků na stavebním spoření
 • Posoudíme výhodnost financování těmito produkty a doporučíme možná řešení