Investování je další z několika možností, jak zacházet s penězi. Pokud spoření znamená, že se primárně zaměříme na uchování peněz, a až ve druhém kroku jde o zájem, aby peníze neztratily hodnotu, tak investování je o tom, že požadujeme, aby peníze nám přinášely další peníze. Na to je ovšem potřeba mít čas, správné rozhodnutí, trpělivost a také trošku štěstí.

Za dobrou investici můžeme považovat takovou, která časem získá na hodnotě. Pak tu koupenou věc (nemovitost nebo třeba cenný papír) můžeme prodat se ziskem.

Základní zákonitosti investování jsou:

  • hodnota každé investice v čase kolísá (tzn. že její cena stoupá, ale i klesá) – proto je nejdůležitější nepodléhat emocím a mít včas správné informace, na jejichž základě se budete moci dobře rozhodnout
  • čím nižší riziko u investice je, tím obvykle bývá i nižší výnos. A platí to i naopak. Čím vyšší je výnos, tím je vyšší i riziko

Poradíme Vám, jakou investici zvolit, která strategie je pro Vás optimální. Můžete si vybrat takovou investici, která povede k tomu, že časem nebudete závislí jen na jednom zdroji (kterým obvykle bývá plat). Dobrý investor má většinou za cíl, aby hodnota jeho majetku v čase neustále rostla, a to  většinou rychleji, než budou růst jeho dluhy.  A také, aby dostupnost jeho peněz a hodnota jeho majetku v čase odpovídala jeho potřebám.

Naším zájmem je, aby díky dobrým investicím se Vám dařilo splnit si své sny.

Pomůžeme Vám s rozhodnutím, ať už se jedná o investice:

  • Krátkodobé
  • Dlouhodobé
  • Koupě nemovitosti za účelem pronájmu

Spolupracujeme se stabilními a renomovanými investičními společnostmi, které mají ve svém portfoliu širokou škálu různě zaměřených produktů. Vždy je možné vybrat takové produkty, které budou přinášet zajímavý výnos, důležité je mít na paměti vzájemnou vazbu mezi výnosem, rizikem a likviditou.

Protože investice v čase samozřejmě provází neustálý vývoj,  dodáme Vám dostatek informací i v průběhu investování. Je důležité mít včas ty správné informace.